VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Hà Tĩnh có thêm 11 công trình được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

861

Việc được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là cơ sở để các địa phương Hà Tĩnh tăng cường hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.


Di tích Bia Quan Thượng (xã Thạch Khê, Thạch Hà) - công trình được xếp hạng di tích cấp tỉnh đợt này, vừa được chính quyền địa phương trùng tu, tôn tạo với số tiền 2 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, căn cứ đề xuất của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh về xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 1/11/2023 công nhận 11 công trình là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và bổ sung 1 hạng mục của công trình đã được xếp hạng cấp tỉnh trước đó.

Theo đó, 11 công trình được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh đợt này, Thạch Hà và Nghi Xuân, mỗi đơn vị có 2 di tích; các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh và Hương Khê, mỗi địa phương có 1 di tích. Ngoài ra, Thạch Hà có một công trình đã được xếp hạng cấp tỉnh trước đó, nay bổ sung thêm hạng mục và đổi tên di tích. Đó là Nhà thờ Nguyễn Hiền nay đổi tên là Mộ và Nhà thờ Nguyễn Hiền (xã Thạch Kênh, Thạch Hà).


Nhà thờ họ Hà - An Mỹ (thị trấn Tiên Điền) - một trong 2 công trình của huyện Nghi Xuân được xếp hạng di tích cấp tỉnh đợt này.

Việc được xếp hạng sẽ là cơ sở để chính quyền và Nhân dân các địa phương tăng cường hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của các di tích trong đời sống.

Lũy kế đến nay, Hà Tĩnh có tổng số 649 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 88 di tích cấp quốc gia và 561 di tích cấp tỉnh.

Danh sách 11 công trình vừa được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh:

- Nhà thờ Hoàng Tá Tương ( xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên)

- Nhà thờ Nguyễn Văn Hào (xã Tùng Lộc, Can Lộc)

- Nhà thờ Phan Đình Vượng (xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ)

- Văn Miếu Kỳ Anh (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh)

- Nhà thờ Phan Văn Nguyên (xã Thạch Châu, Lộc Hà)

- Nhà thờ họ Hà - An Mỹ (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân)

- Đền Thành hoàng làng Đông (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân)

- Nhà thờ Lê Đình Túy (xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà)

- Bia Quan Thượng (xã Thạch Khê, Thạch Hà)

- Nhà thờ Lê Danh Linh (xã Phú Phong, Hương Khê)

- Đền Bình Lãng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh)

 

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..