VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Họ Dương xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh): Hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ, đền ơn đáp nghĩa

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

818

Đại hội Họ Dương xã Thạch Lạc được tổ chức ngày 13 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường văn hóa xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đại hội diễn ra với sự có mặt của 139 đại biểu đại diện cho con cháu họ Dương trên địa bàn xã Thạch Lạc.

 


Các tiết mục văn nghệ chào mừng 

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, đại hội đã tập trung thảo luận nghiêm túc Báo cáo kết quả hoạt động của họ Dương xã Thạch Lạc giai đoạn 2018 - 2023 trình Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028;.
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông: Dương Chí Đoài, UVBCHHĐ Họ Dương Tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng họ Dương huyện Thạch Hà;  ông Hồ Văn Hồng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thạch Lạc. Đại hội được tiếp thu các ý kiến tham luận của đại diện các Chi họ.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của họ Dương xã Thạch Lạc giai đoạn 2018 - 2023 trình đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội khẳng định Dòng tộc Họ Dương xã Thạch Lạc là một trong những dòng họ lớn của xã nhà, đã trường tồn qua hàng ngàn năm lịch sử cho đến hôm nay.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

Con cháu họ Dương Thạch Lạc tự hào sinh ra và lớn lên trên quê hương có nền văn hoá cội nguồn, có di tích lịch sử văn hoá Quốc gia “ Di chỉ Thạch Lạc” nơi loài người Việt Cổ sinh sống cách đây hơn 4800 năm; nơi quê hương giàu truyền thống cách mạng, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Con cháu họ Dương có tính cần cù, chịu khó, hiếu học, có chí tiến thủ và cầu mong tiến bộ đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước.

Họ Dương xã Thạch Lạc có 15 chi, trên 130 hộ, gần 600 nhân khẩu. Đây được xem như “cái nôi” sản sinh ra nhiều nhân tài, tuấn kiệt cho đất nước, là kho tàng văn hóa – lịch sử được tiếp nối, trao truyền qua nhiều thế hệ. Với những nét đặc trưng, độc đáo ấy, dòng họ đã trở thành hạt nhân hun đúc, đắp bồi, gìn giữ và phát huy nét đẹp của văn hóa làng xã, văn hóa dân tộc nói chung và của dòng họ Dương nói riêng. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, kết nối dòng tộc hướng về cội nguồn tri ân tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết xây dựng họ Dương là dòng họ thịnh vượng, ấm no văn minh, hạnh phúc. Đồng thời, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

Dòng tộc thường xuyên tuyên truyền, vận động mọi thành viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm tôn chỉ điều lệ, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng họ Dương Việt Nam và các Hội đồng họ Dương các cấp đề ra.

Xây dựng hệ thống tổ chức Hội đồng Họ Dương thống nhất, chặt chẽ, bền vững trong cộng đồng Họ Dương Việt Nam. Hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng họ Dương xã Thạch Lac. 100% các Chi họ xây dựng hệ thống Gia phả, tiến tới xây dựng Gia phả họ Dương xã Thạch Lạc, củng cố nâng cấp hệ thống nhà thờ, lăng mộ và các thiết chế văn hóa, lịch sử Họ Dương Thạch Lạc.

Xây dựng quỹ Họ theo Nghị quyết của Hội đồng họ Dương huyện Thạch Hà, xây dựng 100% Chi tộc thành xã hội học tập; phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển tài năng Họ Dương:  Giúp đỡ những thành viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Coi trọng đạo hiếu, làm tốt việc mừng thọ thành viên người cao tuổi nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc hằng năm.

Động viên con cháu toàn Dòng tộc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo cùng Đảng bộ và Nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên quan tâm giáo dục, năng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với tổ tiên. Coi trọng xây dựng thế hệ trẻ ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt; xác định trách nhiệm trong việc rèn luyện, học tập, lập thân lập nghiệp; kế thừa sự nghiệp phát triển Dòng tộc, dân tộc…       

Giáo dục truyền thống tốt đẹp của Dân tộc và Dòng tộc cho mọi người. Với tư tưởng: “Tổ tiên đồng hành cùng đất nước; Con cháu tiếp bước với non sông”. Tuyên truyền vận động con cháu Họ Dương xã Thạch Lạc tiếp tục tham gia công đức, vun đắp tổ tiên hướng về cội nguồn, các chi họ có trách nhiệm vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tránh xa các tệ nạn xã hội, chăm lo rèn đức  luyện tài hăng say lao động sản xuất, trong học tập, trong công tác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội nhấn mạnh muốn đạt được các mục tiêu trên ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Họ Dương các cấp, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì các chi họ phải đồng tâm nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh, xây dựng quê hương ngày một phát triển.
 Đại hội đã bầu ra 17 vị đại diện cho các chi họ vào Ban chấp hành Hội đồng họ Dương xã Thạch Lạc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2028.


 

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..