VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Hoài cổ Thăng Long

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

989

Phan Trọng Mưu 潘仲謀 (1853-1904) quê làng Đông Thái (nay là xã Tùng Ảnh), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đậu tiến sĩ năm 1879. Ông ra làm quan ngoài Bắc, đến khi phong trào Cần vương chống Pháp xâm lược của Phan Đình Phùng bùng nổ (1885), ông tham gia phong trào (vì thế mà tên ông bị đục trên bia Tiến sĩ). Trong tờ dụ của Đồng Khánh ban cho Hoàng Kế Viêm có nhắc các quan cựu thần như Trương Văn Ban, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê Mô Khải, Nguyễn Nguyên Thành, Phan Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nha

  PHIÊN ÂM     
THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ

    
Thử địa phồn hoa kỷ độ kinh,
Niên niên hồi thủ bất thăng tình.
Ngưu Hồ dĩ biến tam triều cuộc,
Long Đỗ không dư bách chiến thành,
Nùng Lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhị Hà lưu thủy khấp ca thanh.
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại,
Ưng vị giang sơn tẩy bất bình
 
DỊCH THƠ                                 
                                                                                                                                                                                                                                        Mấy độ phồn hoa đất đế kinh,
Tháng năm ngoảnh lại xót xa tình.
Hồ Tây dâu bể ba triều đại,
Long Đỗ chiến chinh trơ môt thành.
Nùng Lĩnh mây vờn kim cổ sắc,
Nhị Hà nước chảy khóc ca thanh.
Bắt thù cướp giáo người đâu tá?
Nên giúp nước non rửa bất bình!
                                          
Phạm Quang Ái   (ST và dịch)   

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..