VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Thủ tướng: Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến nhân dân hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng: Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến nhân dân hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

06-02-2023 | 19:00
Ngày 10.4, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 để xem xét, cho ý kiến về việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội và việc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).