VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


KHÔNG GIAN VĂN HÓA

Hà Tĩnh: Nhiều vi phạm trong quản lý tiền công đức, cúng tiến tại đền Chợ Củi

Hà Tĩnh: Nhiều vi phạm trong quản lý tiền công đức, cúng tiến tại đền Chợ Củi

06-02-2023 | 19:00
Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), trong đó xem xét xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam.