VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


DANH NHÂN VĂN HÓA

Chí sỹ Mai Lão Bạng - Người công giáo yêu nước, kính chúa, thương dân

Chí sỹ Mai Lão Bạng - Người công giáo yêu nước, kính chúa, thương dân

06-02-2023 | 19:00
Mai Lão Bạng - gương mặt Giáo dân tiêu biểu của đồng bào Công giáo Việt Nam trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX, ông đã dành thời gian hơn 35 năm ngược xuôi theo đuổi sự nghiệp tìm đường cứu nước cùng với nhà yêu nước Phan Bội Châu. Trong suốt thời gian ấy ông đã nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn cực hình, nhưng vẫn một lòng đi theo chính nghĩa, tìm mọi cách để cứu nước, cứu dân. Chí hướng mà ông theo đuổi đã có ảnh hưởng tích cực đối với đồng bào công giáo vùng Nghệ -Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lúc bấy giờ.