VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Y TẾ - GIÁO DỤC

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine COVID-19

06-02-2023 | 19:00
Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng, tỉ lệ chuyển nặng tăng hơn so với tháng trước 5 ca, tuy nhiên không có ca tử vong. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine COVID19, trong đó một số địa phương có tỉ lệ tiêm thấp ở nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và trẻ từ 5 đến dưới 12 cần cố gắng đạt tỉ lệ đề ra.