VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


KINH TẾ - XÃ HỘI

Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2024

Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2024

06-02-2023 | 19:00
Sáng ngày 9/4, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2024. Đây là địa phương tổ chức thi điểm của tỉnh, để các địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm.