VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Sẽ tổ chức Phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt”

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

537

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổ chức Phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.

 Theo Chương trình dự kiến, ngày 19/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổ chức Phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt”. 

Phiên giải trình diễn ra trong thời gian 01 buổi, từ 8h00 ngày 19/12/2022 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.Tại Phiên giải trình, trách nhiệm giải trình chính là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Đồng thời, tham gia giải trình còn có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham dự Phiên giải trình có: Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương; một số doanh nghiệp, chuyên gia.

Theo Chương trình dự kiến, tại Phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phát biểu tổng quan về một số nội dung chính của vấn đề cần giải trình. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo đánh giá bước đầu về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, bất cập cần giải trình, làm rõ. Trong quá trình giải trình, Chủ trì Phiên họp có thể mời đại diện lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức, chuyên gia phát biểu ý kiến.

Thông qua Phiên giải trình, kỳ vọng sẽ phân tích, làm rõ hơn hiện trạng và đưa ra được các nhóm giải pháp cụ thể, khả thi nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.

Trước đó, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn một số địa phương như: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh./.

 

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..