VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Về Thiệu Dương nhớ Cụ

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

655

Về Thiệu Dương dâng hương nhớ Cụ/Đất giương cờ, mộ lính quét ngoại xâm/Đây xứ Thanh nuôi chí lớn dựng cơ đồ/Thiêng linh khí,mãi bây giờ còn vọng/...

VỀ THIỆU DƯƠNG NHỚ CỤ
                                                 Hải Âu

 Về Thiệu Dương dâng hương nhớ Cụ
Đất giương cờ, mộ lính quét ngoại xâm
Đây xứ Thanh nuôi chí lớn dựng cơ đồ
Thiêng linh khí,mãi bây giờ còn vọng.

*****

Dòng máu ấy trong ta cuồn cuộn chảy
Kiêu hãnh tự hào, đây hậu duệ Tiền Nhân
Xứng bậc anh hùng "ái quốc, trung quân"
Dương Đình Nghệ, sử vinh thành bất tử.

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..